top of page
Daisies
Heeft u last van houtworm, wespen of ander ongedierte? Wij zijn 24/7 bereikbaar en helpen u met spoed van uw ongedierte af! Ongediertebestrijding | Plaagdierbestrijding | Houtworm | Wespen | Ratten | Motmuggen | Vliegen | Hoornaars | Bijen | Hommels | Kakkerlakken | Bedwantsen | Boerderij, monument, woonboerderij, oud pand, monumentenzorg | Dekker Houtworm-, wespen- & ongediertebestrijding

Deze wespen maken hun nesten graag in holle ruimtes; een spouwmuur, houten schot of overstek, in de grond, maar ook onder bijvoorbeeld dakpannen, in een struik of in een boom. De nesten zijn veelal grauw/grijs of lichtbruin van kleur.

Duitse/Gewone wespen

Wespen

Hoornaars, Hommels en Bijen

Wespen

Doorgaans zorgen de Kortkopwespen, de Gewone wesp en de Duitse wesp voor de meeste overlast. Hier krijgen wij dan ook de meeste meldingen over binnen. Dit worden -in de volksmond- ook wel 'limonadewespen' genoemd. De ingang wordt druk bevlogen, veelal in dezelfde route van en naar het nest. In een straal van 1 kilometer omtrek jagen zij op kleine insecten (dierlijk eiwit) om hiermee de larven te voeden. Als beloning krijgen zij een vloeibaar koolhydraat dat door de larven worden afgegeven. Een wespennest laten zitten wordt onderschat. Naarmate het seizoen vordert breidt het nest zich snel in grootte en aantal uit. Om ruimte te maken voor het nest wordt isolatiemateriaal en bouwkundig materiaal moeiteloos stuk geknaagd en naar buiten gevlogen. De cyclus van de koningin eindigt met haar laatste eileg waardoor de werksters niet meer worden beloond en dit kan in de maanden september/oktober dan voor behoorlijk wat overlast zorgen. Naast de Duitse en Gewone wesp kent Nederland meer dan 350 soorten wespenDenkt u last te hebben van een wespennest of wilt u graag advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u last van houtworm, wespen of ander ongedierte? Wij zijn 24/7 bereikbaar en helpen u met spoed van uw ongedierte af! Ongediertebestrijding | Plaagdierbestrijding | Houtworm | Wespen | Ratten | Motmuggen | Vliegen | Hoornaars | Bijen | Hommels | Kakkerlakken | Bedwantsen | Boerderij, monument, woonboerderij, oud pand, monumentenzorg | Dekker Houtworm-, wespen- & ongediertebestrijding

Wespennest onder/achter dakbeschot

Europese Hoornaars

Er bestaat veel verwarring over de Hoornaars, waar 'de media' een groot aandeel in heeft. Eén van de misverstanden is dan ook dat de Aziatische Hoornaar groter is, terwijl de Europese Hoornaar eigenlijk het meeste ontzag verdient door haar grootte, snelheid en haar manier van jagen. Hoewel de soort beschreven wordt als niet agressief en er wordt gezegd dat het helpt in de tuin voor het vangen van allerlei insecten, is een nest in de tuin, schuur of loods een risico op zich. Hoornaars hebben erg  goed zicht en verdedigen een nest bij eventuele dreiging. Een steek is zeer pijnlijk. Betreed of behandel een nest niet zonder ervaring! 

Aziatische Hoornaars

De Aziatische Hoornaar mag niet worden verward met de Aziatische Reuzenhoornaar (die gelukkig nog niet is gesignaleerd in Europa). In 2016 is de Aziatische Hoornaar-soort voor het eerst gesignaleerd in ons land. Deze heeft zich inmiddels verspreid over heel Europa. De Aziatische Hoornaar is een invasieve exoot en vormt een risico voor onze inheemse soorten, voornamelijk voor de honingbij. In tegenstelling tot de Europese Hoornaar rooft de Aziatische Hoornaar bijenkasten leeg. Het uitroeien van de soort is een utopie, terwijl het terugdringen en bestrijden van de soort noodzakelijk is om schade aan ons ecosysteem te voorkomen.

Hommels

Nederland kent 29 hommelsoorten, waarvan de meeste beschermd zijn. Ook hommels maken graag nesten in spouwmuren of andere, kleine (en holle) ruimtes. Goed om te weten is dat Hommels geen schade maken door het bouwen van het nest. Een hommel zoekt een plek uit die al geschikt is om te nestelen. Een bedje van isolatiemateriaal of een nestkastje dat nog niet is geruimd is voor hen aantrekkelijk om een kijkje te nemen. Heeft u een hommel ergens naar binnen zien vliegen en vermoed u een nest? Geen zorgen! Een populatie bestaat uit niet meer dan maximaal 100-200 exemplaren. Vormt de populatie geen risico, dan is bestrijding van deze nuttige dieren ook écht niet nodig.

Bijen

Bijen in de tuin is voor velen een aanwinst. Ze worden als niet agressief bestreden. Naast de bijenkasten in de omgeving (met hun vaste populatie) worden wilde bijennesten niet snel gespot. Dit komt door hun voorkeur van het maken van het nest in dichter begroeide stukken land... maar niet altijd. Meldingen van Wespen in het vroege voorjaar betreffen meestal de Honingbij. Dit is omdat de Koningin van de Honingbij als enige overwintert met haar hele volk. Waarnemingen van druk in- en uitvliegende wespen zijn simpelweg niet mogelijk omdat de Koningin van de Duitse en Gewone Wesp na de winter helmaal opnieuw begint met het bouwen van haar nest. Plotseling een wespennest in uw tuin? Dit kan (dus) net zo goed een zwerm bijen zijn die uw tuin heeft uitgekozen als nieuw onderkomen. Bij advies en/of vragen, neem gerust contact met mij op!

Hoornaarsvlieg (stadsreus)

Door de goede imitatie is de Hoornaarsvlieg moeilijk te onderscheiden van de Hoornaar zelf. Toch is er -met de juiste kennis- wel degelijk verschil te zien. Kijk in de kolom HERKENNEN en/of klik op de dia bovenaan de pagina wat de verschillen zijn.

Wist je dat..

Wespen hele nuttige dieren zijn?

 • De Gemeente wespennesten tegenwoordig niet meer gratis bestrijdt.

 • Je een wespennest niet zomaar kunt verplaatsen.

 • Wespen schade veroorzaken aan het isolatiemateriaal van je huis.

 • De meeste overlast wordt veroorzaakt door de Gewone en de Duitse wesp (Kortkopwesp).

 • Het afdichten van een in-/uitvliegopening van een wespennest gevaarlijk is.

 • Een wespennest nooit 2x wordt bewoond

 • De Europese, Aziatische Hoornaar én de Hoornaarsvlieg (stadsreus) vaak worden aangezien voor Wespenkoninginnen.

 • Onze tarieven al starten bij € 75,-

herkennen

Er zijn meer dan 350 soorten wespen!

Herkennen Wespen
Risico vrij.png

RISICO'S

Wees voorzichtig!

 • Isolatiemateriaal en dakconstructies worden stukgeknaagd en afgevoerd naar buiten. Hoe groter het nest, des te meer ruimte is er nodig.

 • Hoe later in het seizoen, hoe agressiever het gedrag wordt van de wespen. Ze zullen  het nest sterk verdedigen.

 • Hoornaars zijn de enige soort die ook goed in het donker kan zien en jagen, zelfs bij volledige duisternis. Betreed een hoornaarsnest dus ook niet in het donker.

 • Wespen kunnen erg goed zien en vliegen ook op zicht. Ze vallen dus ook op zicht aan!

 • Een wespenkolonie stopt met werken tegen het einde van het seizoen. Ze zwerven in de directe omgeving van het nest op zoek naar koolhydraten.

Pijl1.png

aanpak

Binnen 24 uur van het nest af!

 • Het uitvragen van uw plaagdierprobleem.

 • Het mogelijk vaststellen van de soort.

 • Het uitsluiten van de risico’s.

 • Samen met u wordt doorgenomen hoe ik te werk ga.

 • Het uitvoeren van de passende bestrijding.

 • Wespennest op 2, 10 of 25 meter hoogte? Geen probleem en hetzelfde tarief! 

 • Advies om te voorkomen dat het wespenprobleem zich in de toekomst herhaalt.

 • Bij het bestrijden van het wespennest geef ik 100% garantie. Als er een tweede bestrijding nodig is, is dit gratis.

earth [Omgezet].png

teruggeven

Niet alleen maar wegnemen!

In de basis zijn wespen hele nuttige insecten. Simpelweg (en alleen maar) iets wegnemen uit de natuur is niet mijn -standaard- werkwijze. Naast het delen van kennis en het geven van advies over de diverse (plaag)diersoorten wil ik graag iets terug doen voor de natuur.

Daarom ontvangen mijn klanten voor het bestrijden van een wespennest een gratis geschenk in de vorm van een meerjarig zadenpakket, om hiermee verschillende populaties bestuivers in stand te houden.

Wist je dat...

 • De Gemeente wespennesten tegenwoordig niet meer gratis bestrijdt of verwijdert voor haar inwoners.

De Gemeente doet dit alleen als er sprake is van een risico op de Volksgezondheid. Bijvoorbeeld als er een wespen- of bijennest wordt aangetroffen in een speeltuin of kinderdagverblijf. Voorheen was dit anders, maar tegenwoordig wordt eenieder geadviseerd om contact op te nemen met een lokale ongediertebestrijder.

 • Je een wespennest niet zomaar kunt verplaatsen.

De meeste wespennesten van de Duitse en gewone wesp zitten verscholen in holle ruimtes maar worden ook gemaakt in bomen en in de grond. Een wesp vliegt op zicht terug naar zijn nest. Wanneer je het nest wilt verplaatsen, zullen de wespen terugkeren naar de nestlocatie en zich agressief gedragen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

 • Wespen schade veroorzaken aan o.a. het isolatiemateriaal van je huis.

Naarmate de wespenkolonie groeit heeft het nest meer ruimte nodig. Hierdoor knagen de wespen het isolatiemateriaal kapot of brengen het naar buiten.

 • De meeste overlast wordt veroorzaakt door de gewone en de Duitse wesp (Kortkopwesp).

Dit komt omdat deze twee soorten wespen afhankelijk zijn van zoete koolhydraten. Wespen voeren de larven met dierlijk eiwit (muggen, insecten ect.) Als beloning voor het voeden van de larven maken de larven een zoete stof vrij waar de wespen verslaafd aan raken. Tegen het einde van het seizoen wanneer de koningin stopt met eitjes leggen gaan de wespen opzoek naar een alternatief voor zoetstoffen (limonade). Hierdoor wordt de meeste overlast ondervonden.

Heeft u last van houtworm, wespen of ander ongedierte? Wij zijn 24/7 bereikbaar en helpen u met spoed van uw ongedierte af! Ongediertebestrijding | Plaagdierbestrijding | Houtworm | Wespen | Ratten | Motmuggen | Vliegen | Hoornaars | Bijen | Hommels | Kakkerlakken | Bedwantsen | Boerderij, monument, woonboerderij, oud pand, monumentenzorg | Dekker Houtworm-, wespen- & ongediertebestrijding

Voorbeeld van een wespennest aan een oude en rotte houtconstructie

Heeft u last van houtworm, wespen of ander ongedierte? Wij zijn 24/7 bereikbaar en helpen u met spoed van uw ongedierte af! Ongediertebestrijding | Plaagdierbestrijding | Houtworm | Wespen | Ratten | Motmuggen | Vliegen | Hoornaars | Bijen | Hommels | Kakkerlakken | Bedwantsen | Boerderij, monument, woonboerderij, oud pand, monumentenzorg | Dekker Houtworm-, wespen- & ongediertebestrijding of andere plaagdieren? Wij zijn 24/7 bereikbaar en helpen u met spoed van uw plaagdieren af! Ongediertebestrijding | Plaagdierbestrijding | Houtworm | Wespen | Ratten | Motmuggen | Vliegen | Hoornaars | Bijen | Hommels | Kakkerlakken | Bedwantsen

Gespecialiseerd in het bestrijden van wespennesten tot op grote hoogten (tot 30 m.) 

 • Het afdichten van een in- en uitvliegopening van een wespennest gevaarlijk is.

​Wespen zullen er alles aan doen om het nest te bereiken. Zij laten zich niet tegenhouden door kit, gewapend tape, purschuim en andere creatieve oplossingen en knagen hier moeiteloos doorheen. De meeste wespennesten van de Duitse en gewone wesp zitten verscholen in holle ruimtes maar worden ook gemaakt in bomen en in de grond. Een wesp vliegt op zicht terug naar zijn nest. Wanneer je het nest wilt verplaatsen, zullen de wespen terugkeren naar de nestlocatie en zich agressief gedragen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Door de in- en uitvliegopening van het nest af te plakken zullen de wespen een alternatieve route zoeken naar buiten of zelfs naar binnen, met als risico een huiskamer vol met agressieve wespen. Niet doen dus!

 • Een wespennest nooit twee keer wordt bewoond.

Wanneer de koningin tegen het einde van het seizoen haar laatste eileg heeft volbracht en de nieuwe koninginnen zijn geboren overwinteren zij op een locatie die het meest gunstig is. In het voorjaar bouwen zij een nieuw nest. Het oude wespennest wordt nooit meer bewoond.

 • De honingbij de enige bij is die overwintert met haar hele kolonie?

De honingbij overleeft de winter samen met haar kolonie. De eerste meldingen van wespenoverlast worden vaak verward met de honingbij.

 • De Europese en Aziatische Hoornaar én de Hoornaarsvlieg veelal worden aangezien voor Wespenkoninginnen?

Door de grootte van de Hoornaar en Hoornaarsvlieg wordt deze verward met de Wespenkoningin. Echter verlaat de Wespenkoningin haar nest niet en gaat de Hoornaar opzoek naar voedsel.

 • Een hommelnest maar uit een kleine kolonie bestaat?

In tegenstelling tot een Wespennest dat wel 5.000 tot 10.000 wespen telt, bestaat een Hommelnest 'maar' uit maximaal een paar honderd hommels. Hommels veroorzaken geen overlast omdat zij hun nest uitkiezen en niet zelf bouwen van materialen van het huis.

Heeft u last van houtworm, wespen of ander ongedierte? Wij zijn 24/7 bereikbaar en helpen u met spoed van uw ongedierte af! Ongediertebestrijding | Plaagdierbestrijding | Houtworm | Wespen | Ratten | Motmuggen | Vliegen | Hoornaars | Bijen | Hommels | Kakkerlakken | Bedwantsen | Boerderij, monument, woonboerderij, oud pand, monumentenzorg | Dekker Houtworm-, wespen- & ongediertebestrijding

Wespennest in laadpaal

elektrische auto

Wespen laten bestrijden Alkmaar
Wespen laten bestrijden Bergen
Wespen laten bestrijden Edam-Volendam
Wespen laten bestrijden Heiloo
Wespen laten bestrijden Den Helder
Wespen laten bestrijden Hoorn
Wespen laten bestrijden Opmeer
Wespen laten bestrijden Purmerend
Wespen laten bestrijden Schagen
Wespen laten bestrijden Bovenkarspel
Wespen laten bestrijden Hoogwoud

Wespen laten bestrijden Midwoud
Wespen laten bestrijden Medemblik
Wespen laten bestrijden Obdam
Wespen laten bestrijden Zwaag
Wespen laten bestrijden Heerhugowaard
Wespen laten bestrijden Langedijk
Wespen laten bestrijden De Goorn
Wespen laten bestrijden De Rijp
Wespen laten bestrijden Enkhuizen
Wespen laten bestrijden Middenbeemster
Wespen laten bestrijden Castricum

Wist je dat... wespen
Wist je dat - zwartkopie.png
bottom of page