top of page
Kenmerkende ovale uitvliegopeningen van de huisboktor HR kopie.jpg
Gewone Houtwormkever.jpg

Gewone Houtwormkever

Het terugdringen van het vochtgehalte in het hout heeft geen invloed op de uiteindelijke en volledige ontwikkeling van de Gewone Houtwormkever zelf. Hoewel zij voornamelijk in het spinthout (buitenste houtlaag) voorkomt, kan een aantasting zich volledig uitbreiden tot in het kernhout.

Larve Gewone Houtwormkever
Gewone Houtwormkever

Het is de larve van de Gewone Houtwormkever die schade aan het hout veroorzaakt. De larve en de Gewone Houtwormkever zelf zijn niet kieskeurig en verkiezen zowel droog naaldhout (bijv. grenen) als loofhout (bijv. eiken). De schade die ontstaat kan draagconstructies verzwakken en onbruikbaar maken.

Houtworm(en)

Heeft u (recentelijk) een woning, (oude) woonboerderij, monument of bedrijfspand aangekocht, of zijn er tijdens de renovatie of verbouwing sporen van houtworm(schade) geconstateerd of aangetroffen? Neem dan nu contact op!

De meest voorkomende en schadelijkste houtwormen zijn de Gewone Houtwormkever, Grote Houtwormkever, de Huisboktor en de Spinthoutkever. De larven van deze soorten kunnen tot wel jaren (soms wel 10!) ongezien constructies aantasten voordat zij uitvliegen en de kenmerkende gaatjes aan de oppervlakte zichtbaar worden. Allen stellen andere eisen aan hun ontwikkeling en leefomgeving en vragen om een andere aanpak en bestrijdingstechniek. Om tot een volledige en doeltreffende bestrijding te komen is het noodzakelijk om ook te kijken naar de bouwkundige staat van de woning, het bedrijfs- of monumentale pand. Is er in het verleden lekkage geweest of recent juist verholpen? Uit welke houtsoort bestaat de (draag)constructie en hoe oud is deze? Antwoorden op deze vragen zijn nodig om tot een doeltreffende en volledige bestrijding te komen, samen met onze opleiding(en), kennis, training en ervaring met uiteenlopende praktijkopdrachten. Houtwormproblemen zijn complex, per situatie verschillend en vragen om een passende oplossing met de juiste techniek.

Bent u de eigenaar van een stolpboerderij?
Lees dan verder op onze speciale pagina!

Stolpboerderij.jpeg
IMG_5883_edited.jpg

Aantasting balkconstructie vloer door Huisboktor

Houtverduurzaming en houtaantastende organismen

IMG_7548_edited.jpg

Bruinrot veroorzaakt door schimmels

Zwammen zijn schimmels, al zijn schimmels geen zwammen. Samen vormen zij wel de verzamelnaam voor houtaantastende en houtrot verwekkende organismen 

Bij sommige van de droge hout-boorders is er een (direct) verband tussen schimmels en zwammen. Deze schimmels zijn niet altijd met het blote oog waarneembaar. In andere gevallen kan een stuk hout in de kruipruimte een bron zijn voor beginnende huiszwam. Deze is hardnekkig en is in staat om door de fundering heen te groeien en uit te breiden naar andere ruimtes. Of het nu om schimmels of zwammen gaat in beide gevallen is vocht de bron van het ontstaan ervan. Wat overigens niet betekent dat door het wegnemen hiervan het probleem zich vanzelf oplost. De impregneer- en injectiemiddelen die wij toepassen kunnen gecombineerd worden ingezet voor zowel verduurzaming als voor het behoud van de constructie zelf én de bestrijding van de houtwormsoort.

Houtinjectietechniek is het onder lage druk (5-10 bar) injecteren van vloeistof in de houtkern of balkkoppen om een directe verbinding van de aantasting tegen te gaan en om verdere verspreiding te voorkomen. Dit kan zowel door de opname en transport van de houtvaten, maar ook via de boorgangen die zijn ontstaan na de aantasting van de larven (houtworm).

Behandeling en bestrijding

Een effectieve bestrijding en preventie van houtaantastende insecten en organismen is -zoals eerder gezegd- vrij complex. In de praktijk zien we helaas voorbeelden van mensen die zelf de houtaantasters proberen te bestrijden met kant-en-klare middelen die op het internet worden aangeboden. De waardes van deze kant-en-klare middelen hebben (uiteraard) andere verhoudingen dan die die worden gebruikt door professionele -en hiertoe bevoegde- professionals. De middelen die wij gebruiken zijn niet toegankelijk voor particulieren en worden alleen aangeboden aan professionele bedrijven die in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid. Een geslaagde aanpak vergt kennis én de juiste middelen. Eenmaal aangetaste (draag)constructies, die tot diep in de kern zijn aangetast, kunnen voor vervelende situaties zorgen. Een inspectie op locatie noodzakelijk om tot een passend advies te komen en te zorgen dat de juiste bestrijdingstechniek wordt toegepast. Bij sommige houtwormsoorten is er -veelal- een direct verband tussen houtaantastende organismen en de houtworm zelf. Bepaalde schimmels en andere houtaantastende organismen zijn niet altijd met het blote oog zichtbaar. De door ons ingezette methodes zijn oppervlakte-impregnatiebehandelingen en houtinjectietechnieken. Oppervlakte-impregnatiebehandelingen hebben een zeer lange nawerking. Als de larven eenmaal zijn verpopt tot kever en deze zich het laatste stukje naar het oppervlak toe knaagt, komt deze in contact met het middel en wordt op deze manier meteen gestopt. Met houtinjectietechniek injecteren we -met speciale pluggen- middelen in de kern of in de balkkoppen van het hout. In beide gevallen zullen deze -en ook niet meer dan noodzakelijk- worden toegepast voor een effectieve behandeling en bestrijding. Afhankelijk van het type aantasting, zoals houtworm en schimmelsoorten, kan deze zich tot ver in de kern ontwikkelen. De pluggen blijven ongezien achter in de constructie. Een speciale stop in de plug zorgt ervoor dat het middel alleen naar de kant van de aantasting kan vloeien en niet terug de plug uit.

Wist je dat...

De gaatjes niets zeggen over schade

 • Ons bestrijdingsproduct een nawerking heeft tot wel 10 jaar!

 • Het volledig terugdringen van het vochtgehalte in het hout geen garantie biedt om de aantasting en ontwikkeling van de grote houtwormkever te doen stoppen.

 • Houtverwekkende schimmels vaak in direct verband staan met sommige houtworm-soorten.

 • De kenmerkende gaatjes in het houtoppervlak niets zeggen over de aantasting in het (kern)hout zelf.

 • Producten die worden aangeboden op het internet andere waarden bevatten dan die professionele bedrijven gebruiken.

 • Injectietechniek een veelvoorkomende methode is om tot een doeltreffend resultaat te komen.

herkennen

Vraagt om een geoefend oog

Herkennen houtwormkever

RISICO

Aantasting van draagconstructie

 • Houtworm bestrijden is complex. Een inspectie op locatie is nodig om alle -net zo belangrijke- omstandigheden in kaart te brengen om zo tot een passend advies en bestrijding te komen. 

 • De larven van verschillende houtwormen kunnen jarenlang ongezien enorme schade aan-richten tot in de kern van (draag) constructie.

 • Kant en klare middelen en pakketten die op het internet worden aangeboden bieden niet het gewenste resultaat en bevatten andere mengwaardes dan die worden toegepast door professionals.

 • Niet tijdig handelen kan ervoor zorgen dat in slechts een paar jaar tijd constructies volledig afgekeurd worden.

Pijl1.png

aanpak

Goed onderzoek is de basis!

 • Inspectie op locatie.

 • Uitvragen (bouwkundige) situatie.

 • Determinatie soort houtworm en uitsluiten hout-aantastende organismen (d.m.v. vochtmeting en boorproeven).

 • Risico-inschatting en uitsluiten van de huidige én toekomstige risico’s.

 • Advies en aanbeveling(en).

 • Toepassen benodigde middelen en technieken.

 • Nacontrole(s)

 • 5 jaar garantie

Wist je dat - zwartkopie.png

Wist je dat...

Wist je dat Houtworm

 • Ons bestrijdingsproduct een nawerking heeft tot wel 10 jaar!

Om tot een volledige bestrijding te komen is het van belang om de complete cyclus van de houtwormsoort te stoppen. Afhankelijk van de soort kan het jaren duren totdat de larven zich verpoppen tot kever en zich laten zien. Een middel met een lange nawerking is dus noodzakelijk om de gehele ontwikkeling van ei tot kever of boktor te doen stoppen.

 • Het volledig terugdringen van het vochtgehalte in het hout geen garantie biedt om de aantasting en ontwikkeling van de grote houtwormkever te doen stoppen.

Hout dat is aangetast door vocht en schimmels hebben de voorkeur, al is dit zeker niet altijd het geval. De verschillende drooghout-boorders kunnen hun ontwikkeling al volbrengen bij een vochtpercentage in het hout tot slechts 10%.

IMG_6622_edited.jpg

Aantasting door spinthoutkever. Injecteren in de boorgangen van de larven zodat verdere schade direct wordt gestopt.

 • Houtverwekkende schimmels vaak in direct verband staan met sommige houtworm-soorten.

Deze schimmels zijn niet altijd met het blote oog waarneembaar. De impregneer- en injectiemiddelen die wij toepassen kunnen gecombineerd worden ingezet voor zowel de verduurzaming als het behoud van de constructie zelf en bestrijden tegelijkertijd de houtwormsoort.

 • De kenmerkende gaatjes in het houtoppervlak niets zeggen over de aantasting in het (kern)hout zelf.

De larven van de Grote Houtwormkever en de Huisboktor kunnen tot wel 10-12 jaar onopgemerkt houten constructies aantasten en een volledige ontwikkeling doormaken in het hout zelf.

 • Producten die worden aangeboden op het internet andere waarden bevatten dan die professionele bedrijven gebruiken.

Aangeboden producten op het internet zijn kant-en-klare producten en bevatten niet de vergelijkbare waardes die door professionele bedrijven worden ingezet. Deze zijn zeer sterk geconcentreerd en mogen uitsluitend worden toegepast door bedrijven die in het bezit te zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid.

 • Injectietechniek een veelvoorkomende methode is om tot een doeltreffend resultaat te komen.

Aangeboden

De verschillende houtaantasters kunnen houten constructies tot in de kern van het hout aantasten. Door het toepassen van deze techniek is het mogelijk om constructies volledig te behandelen en doelgericht tot diep in de houtkern te bestrijden.

IMG_8079_edited.jpg

Aantasting op zolderverdieping door Gewone Houtwormkever (Anobium Punctatum)

Wij geven er nadrukkelijk de voorkeur aan om de (probleem)locatie te bezoeken om zodoende een goed beeld te vormen van de situatie en daarmee ook een eerlijk en passend advies te kunnen geven, wat uiteindelijk weer ten goede komt aan de duurzaamheid en doeltreffendheid van de behandeling en de bestrijding. Het is -naar onze overtuiging- onmogelijk om u telefonisch een compleet advies te geven. Wij maken dan ook geen offertes n.a.v. foto's die ons per e-mail worden toegezonden. Wij staan u graag te woord om de situatie te beoordelen, waarna wij langskomen voor een inspectie. Zo bent u verzekerd van een degelijke inspectie en wordt voorkomen dat u achteraf voor verassingen komt te staan.

Houtworm laten bestrijden Alkmaar
Houtworm laten bestrijden Bergen
Houtworm laten bestrijden Edam-Volendam
Houtworm laten bestrijden Heiloo
Houtworm laten bestrijden Den Helder
Houtworm laten bestrijden Hoorn
Houtworm laten bestrijden Opmeer
Houtworm laten bestrijden Purmerend
Houtworm laten bestrijden Schagen
Houtworm laten bestrijden Bovenkarspel
Houtworm laten bestrijden Hoogwoud

Houtworm laten bestrijden Midwoud
Houtworm laten bestrijden Medemblik
Houtworm laten bestrijden Obdam
Houtworm laten bestrijden Zwaag
Houtworm laten bestrijden Heerhugowaard
Houtworm laten bestrijden Langedijk
Houtworm laten bestrijden De Goorn
Houtworm laten bestrijden De Rijp
Houtworm laten bestrijden Enkhuizen
Houtworm laten bestrijden Middenbeemster
Houtworm laten bestrijden Castricum

bottom of page