top of page
Kenmerkende ovale uitvliegopeningen van de huisboktor HR kopie.jpg
Gewone Houtwormkever.jpg

Gewone Houtwormkever

Het terugdringen van het vochtgehalte in het hout heeft geen invloed op de uiteindelijke en volledige ontwikkeling van de Gewone Houtwormkever zelf. Hoewel zij voornamelijk in het spinthout (buitenste houtlaag) voorkomt, kan een aantasting zich volledig uitbreiden tot in het kernhout.

Larve Gewone Houtwormkever
Gewone Houtwormkever

Het is de larve van de Gewone Houtwormkever die schade aan het hout veroorzaakt. De larve en de Gewone Houtwormkever zelf zijn niet kieskeurig en verkiezen zowel droog naaldhout (bijv. eiken) als loofhout (bijv. grenen). De schade die ontstaat kan draagconstructies verzwakken en onbruikbaar maken.

Houtworm(en)

Heeft u (recentelijk) een woning of bedrijfspand aangekocht of zijn er tijdens de renovatie of verbouwing van uw monumentale pand sporen van houtworm(schade) geconstateerd of aangetroffen? Neem dan nu contact op!

Houtworm is een algemene aanduiding voor verschillende houtaantastende insecten die in onze bouwkundige infrastructuur het meest voorkomen en schade veroorzaken. Er zijn vele verschillende soorten houtaantastende insecten Een wegkruipend kevertje in de open haardmand is niet per definitie een houtwormkever die kwade bedoelingen heeft.

Houtaantastende insecten onderscheiden we in twee groepen;  zgn. 'nathout-boorders' en 'drooghout-boorders'. Het weglopende kevertje in de haardmand kan heel goed een nathout-boorder zijn die naar buiten wil omdat daar de omstandigheden vele malen gunstiger zijn om te overleven. Het zijn dan ook de drooghout-boorders waar wij last van hebben in onze bouwkundige infrastructuur.

De meest voorkomende en schadelijkste houtwormen zijn de Gewone Houtwormkever, Grote Houtwormkever, de Huisboktor en de Spinthoutkever. De larven van deze soorten kunnen tot wel jaren (soms wel 10!) ongezien constructies aantasten voordat zij uitvliegen en de kenmerkende gaatjes aan de oppervlakte zichtbaar worden. Allen stellen andere eisen aan hun ontwikkeling en leefomgeving en vragen om een andere aanpak en bestrijdingstechniek. Om tot een volledige en doeltreffende bestrijding te komen is het noodzakelijk om ook te kijken naar de bouwkundige staat van de woning, het bedrijfs- of monumentale pand. Is er in het verleden lekkage geweest of recent juist verholpen? Uit welke houtsoort bestaat de (draag)constructie en hoe oud is deze? Antwoorden op deze vragen zijn nodig om tot een doeltreffende en volledige bestrijding te komen, samen met onze opleiding(en), kennis, training en ervaring met uiteenlopende praktijkopdrachten. Houtwormproblemen zijn complex, per situatie verschillend en vragen om een passende oplossing met de juiste techniek.

Injectiepistool houtwormen

Houtinjectietechniek

Houtverduurzaming en houtaantastende organismen

Bruinrot

Bruinrot veroorzaakt door schimmels

Zwammen zijn een andere bewoording voor schimmels en een verzamelnaam voor houtaantastende en verwekkende organismen 

Bij sommigen van de droge hout-boorders is er een (direct) verband tussen schimmels en zwammen. Deze schimmels zijn niet altijd met het blote oog waarneembaar. In andere gevallen kan een stuk hout in de kruipruimte een bron zijn voor beginnende huiszwam. Deze is hardnekkig en is in staat om door de fundering heen te groeien en uit te breiden naar andere ruimtes. Of het nu om schimmels of zwammen gaat in beide gevallen is vocht de bron van het ontstaan ervan. Wat overigens niet betekent dat door het wegnemen hiervan het probleem zich vanzelf oplost. De impregneer- en injectiemiddelen die wij toepassen kunnen gecombineerd worden ingezet voor zowel verduurzaming als voor het behoud van de constructie zelf én de bestrijding van de houtwormsoort.

Houtinjectietechniek is het onder lage druk (5-10 bar) injecteren van vloeistof in de houtkern of balkkoppen om een directe verbinding van de aantasting tegen te gaan en om verdere verspreiding te voorkomen. Dit kan zowel door de opname en transport van de houtvaten, maar ook via de boorgangen die zijn ontstaan na de aantasting van de larven (houtworm).

Behandeling en bestrijding

Een effectieve bestrijding en preventie van houtaantastende insecten en organismen is -zoals eerder gezegd- vrij complex. In de praktijk zien we helaas voorbeelden van mensen die zelf de houtaantasters proberen te bestrijden met kant-en-klare middelen die op het internet worden aangeboden. De waardes van deze kant-en-klare middelen hebben (uiteraard) andere verhoudingen dan die worden gebruikt door professionele -en daarvoor bevoegde- professionals. De middelen die wij gebruiken zijn niet toegankelijk voor particulieren en worden alleen aangeboden aan professionele bedrijven die in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid. Een geslaagde aanpak vergt kennis én de juiste middelen om deze te laten slagen. Eenmaal aangetaste (draag)constructies, die tot diep in de kern zijn aangetast, kunnen voor vervelende situaties zorgen. Een inspectie op locatie noodzakelijk om tot een passend advies te komen en te zorgen dat de juiste bestrijdingstechniek wordt toegepast. Bij sommige houtwormsoorten is er -veelal- een direct verband tussen houtaantastende organismen en de houtworm zelf. Bepaalde schimmels en andere houtaantastende organismen zijn niet altijd met het blote oog zichtbaar. De door ons ingezette methodes zijn oppervlakte-impregnatiebehandelingen en houtinjectietechnieken. Oppervlakte-impregnatiebehandelingen hebben een zeer lange nawerking. Als de larven eenmaal zijn verpopt tot kever en deze zich het laatste stukje naar het oppervlak toe knaagt, komt deze in contact met het middel en wordt op deze manier meteen gestopt. Met houtinjectietechniek injecteren we met speciale pluggen middelen in de kern of in de balkkloppen van het hout. In beide gevallen zullen deze -en ook niet meer dan noodzakelijk-, worden toegepast voor een effectieve behandeling en bestrijding. Afhankelijk van het type aantasting, zoals houtworm en schimmelsoorten, kan deze zich tot ver in de kern ontwikkelen. De pluggen blijven ongezien achter in de constructie. Een speciale stop in de plug zorgt ervoor dat het middel alleen naar de kant van de aantasting kan vloeien en niet terug de plug uit.

Wist je dat...

De gaatjes niets zeggen over schade

 • Ons bestrijdingsproduct een nawerking heeft tot wel 10 jaar!

 • Het volledig terugdringen van het vochtgehalte in het hout geen garantie biedt om de aantasting en ontwikkeling van de grote houtwormkever te doen stoppen.

 • Houtverwekkende schimmels vaak in direct verband staan met sommige houtworm-soorten.

 • De kenmerkende gaatjes in het houtoppervlak niets zeggen over de aantasting in het (kern)hout zelf.

 • Producten die worden aangeboden op het internet andere waarden bevatten dan die professionele bedrijven gebruiken.

 • Injectietechniek een veelvoorkomende methode is om tot een doeltreffend resultaat te komen.

herkennen

Alleen de specialisten kunnen dat

Heeft u last van houtworm, wespen of ander ongedierte? Wij zijn 24/7 bereikbaar en helpen u met spoed van uw ongedierte af! Ongediertebestrijding | Plaagdierbestrijding | Houtworm | Wespen | Ratten | Motmuggen | Vliegen | Hoornaars | Bijen | Hommels | Kakkerlakken | Bedwantsen | Dekker Houtworm-, wespen- & ongediertebestrijding

RISICO

Aantasting van draagconstructie

 • Houtworm bestrijden is complex. Een inspectie op locatie is nodig om alle -net zo belangrijke- omstandigheden in kaart te brengen om zo tot een passend advies en bestrijding te komen. 

 • De larven van verschillende houtwormen kunnen jarenlang ongezien enorme schade aan-richten tot in de kern van (draag) constructie.

 • Kant en klare middelen en pakketten die op het internet worden aangeboden bieden niet het gewenste resultaat en bevatten andere mengwaardes dan die worden toegepast door professionals.

 • Niet tijdig handelen kan ervoor zorgen dat in slechts een paar jaar tijd constructies volledig afgekeurd worden.

Pijl1.png

aanpak

Goed onderzoek is de basis!

 • Inspectie op locatie.

 • Uitvragen (bouwkundige) situatie en vochtmeting.

 • Determinatie soort houtworm en uitsluiten hout-aantastende organismen (d.m.v. vochtmeting en boorproeven).

 • Risico-inschatting en uitsluiten van de huidige én toekomstige risico’s.

 • Advies en aanbeveling(en).

 • Toepassen benodigde middelen en technieken.

 • Nacontrole(s)

Wist je dat - zwartkopie.png

Wist je dat...

Wist je dat Houtworm

 • Ons bestrijdingsproduct een nawerking heeft tot wel 10 jaar!

Om tot een volledige bestrijding te komen is het van belang om de complete cyclus van de houtwormsoort te stoppen. Afhankelijk van de soort kan het jaren duren totdat de larven zich verpoppen tot kever en zich laten zien. Een middel met een lange nawerking is dus noodzakelijk om de gehele ontwikkeling van ei tot kever of boktor te doen stoppen.

 • Het volledig terugdringen van het vochtgehalte in het hout geen garantie biedt om de aantasting en ontwikkeling van de grote houtwormkever te doen stoppen.

Hout dat is aangetast door vocht en schimmels hebben de voorkeur, al is dit zeker niet altijd het geval. De verschillende drooghout-boorders kunnen hun ontwikkeling al volbrengen bij een vochtpercentage in het hout tot slechts 10%.

Heeft u last van houtworm, wespen of ander ongedierte? Wij zijn 24/7 bereikbaar en helpen u met spoed van uw ongedierte af! Ongediertebestrijding | Plaagdierbestrijding | Houtworm | Wespen | Ratten | Motmuggen | Vliegen | Hoornaars | Bijen | Hommels | Kakkerlakken | Bedwantsen | Boerderij, monument, woonboerderij, oud pand, monumentenzorg | Dekker Houtworm-, wespen- & ongediertebestrijding

Houtwormbehandeling aan kapconstructie woonboerderij

 • Houtverwekkende schimmels vaak in direct verband staan met sommige houtworm-soorten.

Deze schimmels zijn niet altijd met het blote oog waarneembaar. De impregneer- en injectiemiddelen die wij toepassen kunnen gecombineerd worden ingezet voor zowel de verduurzaming als het behoud van de constructie zelf en bestrijden tegelijkertijd de houtwormsoort.

 • De kenmerkende gaatjes in het houtoppervlak niets zeggen over de aantasting in het (kern)hout zelf.

De larven van de Grote Houtwormkever en de Huisboktor kunnen tot wel 10-12 jaar onopgemerkt houten constructies aantasten en een volledige ontwikkeling doormaken in het hout zelf.

 • Producten die worden aangeboden op het internet andere waarden bevatten dan die professionele bedrijven gebruiken.

Aangeboden producten op het internet zijn kant-en-klare producten en bevatten niet de vergelijkbare waardes die door professionele bedrijven worden ingezet. Deze zijn zeer sterk geconcentreerd en mogen uitsluitend worden toegepast door bedrijven die in het bezit te zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid.

 • Injectietechniek een veelvoorkomende methode is om tot een doeltreffend resultaat te komen.

Aangeboden

De verschillende houtaantasters kunnen houten constructies tot in de kern van het hout aantasten. Door het toepassen van deze techniek is het mogelijk om constructies volledig te behandelen en doelgericht tot diep in de houtkern te bestrijden.

Wij geven er nadrukkelijk de voorkeur aan om de (probleem)locatie te bezoeken om zodoende een goed beeld te vormen van de situatie en daarmee ook een eerlijk en passend advies te kunnen geven, wat uiteindelijk weer ten goede komt aan de duurzaamheid en doeltreffendheid van de behandeling en de bestrijding. Het is -naar onze overtuiging- onmogelijk om u telefonisch een compleet advies te geven. Wij maken dan ook geen offertes n.a.v. foto's die ons per e-mail worden toegezonden. Wij staan u graag te woord om de situatie te beoordelen, waarna wij langskomen voor een inspectie. Zo bent u verzekerd van een degelijke inspectie en wordt voorkomen dat u achteraf voor verassingen komt te staan.

bottom of page