top of page
Beemster_edited.jpg
Schets_def12.png

Bent u de trotse eigenaar van een oude stolpboerderij of staat u op het punt om deze aan te kopen en/of te renoveren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Wij informeren en adviseren u professioneel en uitgebreid over de eventuele aanwezigheid en risico's van houtaantastende organismen (zwammen, schimmels of houtworm).

Als hout kon praten...

dan zouden er waarschijnlijk prachtige verhalen naar boven komen. Verhalen die ons meenemen, soms honderden jaren terug onze geschiedenis in. Het nut en vooral belang om stolpboerderijen, gekenmerkt door de karakteristieke uitstraling en constructieve meesterwerken, te willen behouden spreekt als trotse eigenaar dan ook voor zich. Gelukkig is hier de laatste jaren steeds meer aandacht voor en zetten vrijwilligers van onafhankelijke Stichtingen zich in om met passie mee te werken aan dit doel. Alleen op deze manier blijven de verhalen bestaan en wordt het gevoel soms letterlijk beleefd als je midden in het vierkant staat en om je heen kijkt.

houtwormbestrijding, boerderij, woonboerderij, monument, monumentenzorg, houtworm

Een zorgvuldige aanpak draagt bij aan het doel om de prachtige stolpen voor de toekomst te behouden. Wat is de staat van het vierkant? Is er in het verleden een behandeling uitgevoerd tegen houtaantastende organismen? Zijn er in het (recente) verleden misschien (actieve) lekkages geweest? Was of is er sprake van schimmel of houtrot? Door houtworm effectief te bestrijden behoudt men niet alleen de esthetiek en historische waarde van de stolpboerderij, maar wordt ook voorkomen dat de structurele integriteit (onherstelbaar) wordt aangetast. Een zorgvuldige aanpak van houtwormbestrijding draagt bij aan een duurzame renovatie, waardoor deze prachtige erfgoedgebouwen en (vaak) monumenten kunnen blijven bestaan en hiervan genoten kan worden door toekomstige generaties.

WIJ ADVISEREN HET VOLGENDE STAPPENPLAN:

Informatie - Wij voorzien u vrijblijvend van professioneel advies.

Gaat u een complete renovatie aan, laat u een bouwkundige keuring uitvoeren of gaat u de stolpboerderij als 4e generatie bewonen? In al deze (en andere) gevallen wil je gewoon weten wat de beste mogelijkheden zijn voor het behoud van de stolp in de toekomst. Wij komen graag VRIJBLIJVEND bij u langs om u vakkundig te informeren over de eventuele ontwikkeling en aantasting van houtaantastende organismen (houtworm, schimmels en zwammen) in uw stolp. 

Inspectie - Een grondige inspectie door een gecertificeerd specialist.

Een grondige inspectie is nodig om een compleet beeld te krijgen van de eventuele behandelgeschiedenis van de stolpboerderij. De kans is aanwezig dat er in het verleden ook al eens een behandeling heeft plaatsgevonden. Het is belangrijk om te controleren of dit afdoende is geweest. Wij komen bij u langs en nemen uitgebreid de tijd om uw gehele pand te inspecteren op (resterende) actieve houtaantastende organismen. Er worden duidelijke foto's gemaakt op plekken waar verdenkingen zijn of waar daadwerkelijk schimmel, zwam of houtworm wordt geconstateerd.

Adviesrapport - U ontvangt een persoonlijk, duidelijk en leesbaar rapport.

Binnen de overeengekomen termijn ontvangt u van ons een duidelijk adviesrapport waarin alle bevindingen staan omschreven. De foto's die tijdens de inspectie zijn gemaakt komen -ter verduidelijking- met tekst en uitleg terug in het rapport, denk hierbij aan verschillende schadebeelden, risico's en behandelmethoden. Als er n.a.v. de inspectie een houtwormbehandeling of een preventieve aanpak wordt geadviseerd, dan ontvangt u hiervan een duidelijk kostenoverzicht met alle informatie over de (preventieve) behandelingen.

Behandeling - Verdere aantasting wordt direct gestopt en/of voorkomen.

In overleg met u plannen wij een datum in waarop de behandeling kan worden uitgevoerd. Wij houden hierbij rekening met uw persoonlijke situatie. Loopt de renovatie uit? Geen probleem! Wij zijn flexibel en kijken graag met u naar een alternatieve datum.

Garantie & Service - garantie op de behandeling en service in de klantrelatie.

Als alle werkzaamheden zijn afgerond ontvangt u van ons 5 jaar garantie op de uitgevoerde behandeling. Wij hechten veel waarde aan een duurzame klantrelatie, zowel op korte als op lange termijn. Heeft u op een later moment nog (aanvullende) vragen of zoekt u meer informatie, dan zien wij deze met plezier tegemoet en zullen wij er alles aan doen om u hiermee te helpen.

Wij geven er nadrukkelijk de voorkeur aan om de (probleem)locatie te bezoeken om zodoende een goed beeld te vormen van de situatie en daarmee ook een eerlijk en passend advies te kunnen geven, wat uiteindelijk weer ten goede komt aan de duurzaamheid en doeltreffendheid van de behandeling en de bestrijding. Het is -naar onze overtuiging- onmogelijk om u telefonisch een compleet advies te geven. Wij maken dan ook geen offertes n.a.v. foto's die ons per e-mail worden toegezonden. Wij staan u graag te woord om de situatie te beoordelen, waarna wij langskomen voor een inspectie. Zo bent u verzekerd van een degelijke inspectie en wordt voorkomen dat u achteraf voor verassingen komt te staan.

Houtinjectietechniek is het onder lage druk (5-10 bar) injecteren van vloeistof in de houtkern of balkkoppen om een directe verbinding van de aantasting tegen te gaan en om verdere verspreiding te voorkomen. Dit kan zowel door de opname en transport van de houtvaten, maar ook via de boorgangen die zijn ontstaan na de aantasting van de larven (houtworm).

Behandeling en bestrijding

Een effectieve bestrijding en preventie van houtaantastende insecten en organismen is -zoals eerder gezegd- vrij complex. In de praktijk zien we helaas voorbeelden van mensen die zelf de houtaantasters proberen te bestrijden met kant-en-klare middelen die op het internet worden aangeboden. De waardes van deze kant-en-klare middelen hebben (uiteraard) andere verhoudingen dan die die worden gebruikt door professionele -en hiertoe bevoegde- professionals. De middelen die wij gebruiken zijn niet toegankelijk voor particulieren en worden alleen aangeboden aan professionele bedrijven die in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid. Een geslaagde aanpak vergt kennis én de juiste middelen. Eenmaal aangetaste (draag)constructies, die tot diep in de kern zijn aangetast, kunnen voor vervelende situaties zorgen. Een inspectie op locatie noodzakelijk om tot een passend advies te komen en te zorgen dat de juiste bestrijdingstechniek wordt toegepast. Bij sommige houtwormsoorten is er -veelal- een direct verband tussen houtaantastende organismen en de houtworm zelf. Bepaalde schimmels en andere houtaantastende organismen zijn niet altijd met het blote oog zichtbaar. De door ons ingezette methodes zijn oppervlakte-impregnatiebehandelingen en houtinjectietechnieken. Oppervlakte-impregnatiebehandelingen hebben een zeer lange nawerking. Als de larven eenmaal zijn verpopt tot kever en deze zich het laatste stukje naar het oppervlak toe knaagt, komt deze in contact met het middel en wordt op deze manier meteen gestopt. Met houtinjectietechniek injecteren we -met speciale pluggen- middelen in de kern of in de balkkoppen van het hout. In beide gevallen zullen deze -en ook niet meer dan noodzakelijk- worden toegepast voor een effectieve behandeling en bestrijding. Afhankelijk van het type aantasting, zoals houtworm en schimmelsoorten, kan deze zich tot ver in de kern ontwikkelen. De pluggen blijven ongezien achter in de constructie. Een speciale stop in de plug zorgt ervoor dat het middel alleen naar de kant van de aantasting kan vloeien en niet terug de plug uit.

Beelden uit onze dagelijkse praktijk...

bottom of page