top of page
Kippenhok kopie.jpg

Zwarte Rat

De Zwarte Rat is behendig, zeer schuw en -mede door zijn lange staart- een uitstekende klimmer. Een bestrijding vergt geduld en een doordachte aanpak. Komt veel voor in havengebieden, veevoergebieden en boerderijen. In mindere mate verspreid door ons land. Hoewel de rat in Engeland een tijd lang onder controle was, en in zijn soort zelfs bijna teruggedrongen, zien we een toename in ons land vanaf 2014 en is de soort vanuit het zuiden aan een opmars begonnen. 

De Zwarte Rat is -net als de Bruine Rat- neofobisch, wat betekent dat een plotselinge verandering van de leefomgeving als verdacht wordt beschouwd en zeer voorzichtig wordt verkend en betreden. Zelfs bekende wissels (paden die worden gebruikt door de populatie om de weg te vinden) zullen niet meer belopen worden uit angst voor een mogelijke dreiging. De Zwarte Rat is in mindere mate afhankelijk van water dan de Bruine Rat, wat maakt dat er geen direct verband is tussen de nestlocatie en de water-/voedselbron.

Ratten

Rattenoverlast wordt als enorm onprettig ervaren. Een populatie breidt zich snel uit en zorgt voor problemen. Dit mag niet onderschat worden. Knaagschade aan elektra heeft ervoor gezorgd dat verdeelkasten en zelfs complete bedrijven zijn komen stil te liggen. Urine en uitwerpselen zorgen voor stankoverlast en kunnen besmet zijn met de -voor ons- gevaarlijke Leptospiroses-bacterie. Naarmate de populatie uitbreidt en het -schaarse- voedselaanbod verdeeld moet worden, zal de rat niet schromen om zelfs overdag een kijkje binnen te nemen en op zoek te gaan naar een geschikte maaltijd.

Ratten zijn zogeheten cultuurvolgers. Dit betekent dat daar waar mensen zijn, ook ratten zijn. Ratten maken onderdeel uit van de (stads)natuur en onze omgeving. We moeten er echter voor zorgen dat de populatie niet zo groot wordt dat zij voor overlast zorgt. Hier kunnen we als mens zelf iets aan doen. Vaak ongemerkt, creëert de mens namelijk zelf een situatie welke ideaal is voor ratten, denk hierbij aan voedselaanbod, schuilgelegenheid en warmte. Wanneer ratten in de omgeving aanwezig zijn waar bovengenoemde factoren aanwezig zijn, zullen ze zich in de omgeving blijven ophouden en zich voortplanten.

De bruine rat heeft meestal een grijsbruine rug en een lichtere buik. De bouw is een stuk steviger dan die van de zwarte rat, daarnaast is de snuit van de bruine rat ook wat stomper. Erg kenmerkend is de dikke, vrijwel kale, staart. De bruine rat wordt gemiddeld 22 – 30 cm en weegt ca. 500 gram. Ze heeft een bijzonder groot aanpassingsvermogen, kan uitstekend graven, zwemmen en klimmen. De reuk is het belangrijkste zintuig. Meest ’s nachts actief. Bruine ratten zijn alleseters, met een voorkeur voor het beste dat voorhanden is. De bruine rat heeft zich over geheel Nederland verspreid.

Bestrijding

Vanaf 1 januari 2023 is het voor consumenten niet meer mogelijk om muizen- en/of rattengif aan te schaffen. Mede door het foutief toepassen van Rodenticiden (rattengif) zijn er in ons land inmiddels vele populaties bekend waarbij hiervoor resistentie is ontdekt. Daarnaast is er altijd een risico op doorvergiftiging naar bijvoorbeeld roofvogels die de ratten wegvangen nadat deze zijn vergiftigd. Vanaf 1 januari is de consument afhankelijk van een daarvoor bevoegd en bekwaam plaagdier-bestrijdingsbedrijf.

Voordat er wordt overgegaan tot gebruik van Rodenticiden (rattengif) zal de populatie eerst in kaart moeten worden gebracht en dient de populatie eerst met mechanische vallen (valklemmen) te worden teruggebracht. Het inzetten van Rodenticiden is, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet in alle gevallen ook doeltreffend genoeg. Een nieuwe manier van het terugdringen van een rattenpopulatie is het inzetten van PCP-buksen. Deze -met lucht gevulde- cilinderbuksen werken zeer doeltreffend en zijn voorzien van nachtzichtapparatuur. In een paar avonden tijd kan de gehele populatie in kaart worden gebracht en in zijn geheel worden teruggedrongen, zonder dat biociden hoeven te worden ingezet.

Wist je dat...

Bij verkeerde bestrijding de ratten immuun kunnen worden voor gif

 • Ratten neofobisch zijn? (argwanend voor verandering in de bestaande leefomgeving)

 • De Bruine rat de meest voorkomende rat in Nederland is?

 • Per 1 januari 2023 rattengif in alle winkels uit de schappen wordt gehaald en het verboden is voor consumenten om gif te kopen?

 • Ratten dragers zijn van ziekteverwekkende bacteriën, waaronder de gevaarlijke Leptospirosis-bacterie?

 • Schuilgelegenheid, water en voedsel noodzakelijk zijn voor de Bruine rat om te overleven?

 • Ratten elke 3 á 4 weken een nieuw nest werpen?

 • De Bruine Rat nagenoeg niet volledig te bestrijden is?

herkennen

Lastig in het donker

Risico vrij.png

RISICO'S

Verspreiding van ziekte

 • Ratten zijn uitstekende gravers. Hierbij is kans op verzakkingen (terras, vlonders, e.d.) heel goed mogelijk.

 • Er bestaat de kans op overbrenging van de zg. Leptospirose bacterie, met name bij jonge kinderen.

 • Knaagschade aan (elektra)kabels

 • Vogelvoer en een kippenhok zijn de meest voorkomende veroorzakers van een mogelijke rattenplaag.

Pijl1.png

aanpak

Ratten bestrijden is een vak! 

 • Het uitvragen van uw plaagdierprobleem.

 • Het mogelijk vaststellen van de soort.

 • Inspectie en het in kaart brengen van de populatie.

 • Het uitsluiten van de risico’s.

 • Samen met u wordt doorgenomen hoe ik te werk ga.

 • Het uitvoeren van de passende bestrijding.

 • Nazorg en advies. Het bespreken van preventieve maatregelen om ongewenste plaagdieren in de toekomst te voorkomen.

 • Bij het bestrijden geef ik 100% garantie. Als er een tweede bestrijding nodig is, is dit geheel kosteloos.

Herkennen Bruine Rat
Herkennen Zwarte Rat

Wist je dat...

Wist je dat - zwartkopie.png
Wist je dat ratten

 • Ratten neofobisch zijn? (argwanend voor verandering in de bestaande leefomgeving)

Ratten zijn extra alert als er iets in de omgeving verandert en zullen dit uiterst voorzichtig benaderen, bijvoorbeeld een pas geplaatste doorloopval of klem.

 • De Bruine rat de meest voorkomende rat in Nederland is?

Ons rioolstelsel bevat bijna een ongelimiteerd aantal Bruine Ratten die elke gelegenheid zullen aangrijpen om -bij een eventueel defect- naar de oppervlakte te komen.

 • Per 1 januari 2023 rattengif in alle winkels uit de schappen wordt gehaald en het verboden is voor consumenten om gif te kopen?

Mede door het verkeerd omgaan en toepassen door consumenten van Rodenticiden (biociden voor de bestrijding van ratten) is er een zorgelijke toename geconstateerd van ratten die resistent zijn voor deze middelen. Vanaf 1 januari 2023 is de consument daarom afhankelijk van een gecertificeerde ongediertebestrijder.

 • Ratten dragers zijn van ziekteverwekkende bacteriën, waaronder de gevaarlijke Leptospirosis-bacterie?

De bacterie (ook wel 'de rattenziekte' of 'de ziekte van Weil' genoemd) wordt opgeslagen in de de nieren van de gastheer, die hier helemaal niets van merkt. De bacterie gedijt het best bij stilstaand en lauw water (aan het oppervlak) en overleeft totdat er vorst intreedt. Deze dienen dan ook vermeden te worden.

 • Schuilgelegenheid, water en voedsel noodzakelijk zijn voor de Bruine rat om te overleven?

Door het wegnemen of wegvallen van één van deze basisvoorzieningen zal de rat zijn onderkomen elders zoeken om zich voort te planten. In tegenstelling tot de Zwarte Rat heeft de Bruine Rat dagelijks veel water nodig om te kunnen overleven.

 • Ratten elke 3 á 4 weken een nieuw nest werpen?

Gemiddeld worden er per nest 7 jongen geworpen die na 12 weken zelf ook weer vruchtbaar zijn!

 • De Bruine Rat nagenoeg niet volledig te bestrijden is?

De overlevingsdrang is zo groot, dat als er verband wordt gezien tussen de dood van de jongen of anderen, de rat zijn toevlucht elders zoekt en zich daar weer zo snel mogelijk zal voortplanten en in groepsgrootte zal herstellen.

bottom of page